Kategorier
Blogg Konst på nätet

Tips för att fynda konst på auktion

Det går att göra riktiga klipp på konst på auktioner, oavsett du är ute efter att köpa en fin tavla till hemmet eller främst vill köpa konst i ett spekulationssyfte. En auktion är dock en mycket speciell företeelse, och det gäller att du vet hur en auktion fungerar och noga undersöker de konstföremål du är intresserad av innan du deltar i en budgivning.

Undersök konstföremålen noga

Det finns olika sorters auktioner. Om du deltar i en auktion som anordnas av något av de större auktionshusen, kan du vara säker på att auktionsförrättaren har gjort en grundlig undersökning av de föremål som klubbas ut. I auktionskatalogen finner du all tänkbar information om föremålen och kan även läsa en bedömning av det rådande marknadsläget med en prisbild. I dessa fall behöver du kanske inte göra en särskilt ingående egen undersökning.

Besöker du däremot en gårdsauktion är det viktigt att du gör en egen bedömning av ett konstföremåls skick och det möjliga värdet. Ofta är det nämligen så att du inte får någon som helst ”officiell” information innan auktionsförrättaren kliver upp på podiet med föremålet.

Bekanta dig med auktionsreglerna

Varje auktion har sina egna regler för hur bud ska läggas och vilka köpregler som finns. Framför allt bör du vara insatt i de olika avgifter som kan tillkomma. Ett riktigt fynd kan, när betalningen ska erläggas, visa sig tappa lite av sin glans när avgifterna tillkommer.

Håll ut tills auktionen stänger

I början av en auktion är tempot högt och det är många som vill vara med i budgivningen. Efterhand sjunker tempot och i slutet av en auktion är det så att många är nöjda och helt enkelt har gått hem. Det är ofta i slutet av en auktion som du kan göra de bästa fynden när det gäller konst.

Lämna ett svar