Kategorier
Blogg Mode och kläder

Etiskt mode

I den här artikeln om etiskt mode vill vi inspirera konsumenter, designers och modeföretag att utveckla, köpa och sälja produkter och tjänster som är producerade etiskt försvarbart, det vill säga tillverkade på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt.

Detta kan förverkligas genom utbildning i hållbarhetsfrågor och Corporate Social Responsibility, CSR, kopplat till textilindustrin. Sidan vänder sig till designers och företag som är intresserade av och även verksamma inom textil och modeindustrin. Även designskolor, miljöorganisationer, människorättsorganisationer som vill ha ett helhetsperspektiv på området kan finna intresse i etisktmode.se. Här kommer vi främst producera artiklar inom området mode och kläder med etisk grund.

Etiskt mode handlar även om att bryta ned könsnormer, ett utmärkt exempel på klädesplagg med lång tradition är kiltar som kan bäras av både män och kvinnor.

Rättvisemärkta kläder

På senare år har det gång på gång larmats om att många av de kläder som säljs i Sverige tillverkas på platser i världen där företagsledarna inte är särskilt intresserade av hur arbetarna mår. Många av de värsta missförhållandena har rättats till, inte minst på grund av just larmen, men det finns mycket jobb kvar att göra innan man kan säga att klädtillverkningen i främst Kina och Syostasien kan sägas vara etiskt och socialt hållbar.

Om du är angelägen om att enbart köpa kläder som tillverkas av arbetare som har drägliga livs- och arbetsvillkor ska du försäkra dig om att enbart köpa rättvisemärkta kläder. Den stora frågan är då – vad är rättvisemärkning?

Fairtrade och rättvisemärkning

Det finns flera organisationer världen runt som arbetar aktivt med rättvisemärkning som Fairtrade. Arbetet går ut på att stödja odlare och arbetare som verkar i fattiga länder genom att helt enkelt ge dem bättre betalt för sina varor. Syftet med den högre ersättningen är att uppmuntra odlarna och arbetarna att fortsätta sin produktion samt att pengarna ska hjälpa till i utvecklingen i lokalsamhället.

Det finns en världsomspännande organisation som just heter Fairtrade. Organisationen finns representerad i Sverige och har ett 40-tal medlemmar. De produkter som är tillverkade enligt organisationens regler och stadgar märks med Fairtrade-symbolen. Om du köper en produkt som har den märkningen kan du vara säker på att den odlare eller arbetare som har producerat varan får förbättrade ekonomiska villkor.

Fairtrade och kläder

När det handlar om kläder finns två led i produktionen. Först ska själva materialet, det vill säga bomull, lin eller något annat, odlas, skördas och bearbetas. Sedan ska plagget sys ihop och färgas. Fairtrade-märkningen garanterar enbart bomullen. För att du ska vara säker på att köpa helt rättvisemärkta kläder bör kläderna även ha en ytterligare märkning. Det finns flera olika märkningar just för kläder.

Hållbart företagande och CSR

Företags ansvarstagande för andra faktorer än vinstmaximering har varit en het fråga under senare tid. I perioder genom historien har det ansetts vara en plikt för företagen att ta ett större ansvar i och för samhället samt för de anställda. Under andra tider har detta ansvar varit väsentligt underordnat. Från 1950-talet fram till och med millennieskiftet var frågan om hållbart företagande i princip icke-existerande. När det moderna samhället växte fram, tog det offentliga successivt över fler och fler av de funktioner som vi idag förknippar med hållbart företagande. Under senare delen av 1900-talet definierades därför företagande mycket snävt, nämligen som en verksamhet inriktad på att maximera vinsten för aktieägarna. Socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar fanns inte på kartan.

Nu blåser dock förändringens vindar. Fler och fler företag inser att det finns fördelar att vinna på att formulera en bredare definition av företagande. Idag är Corporate Social Responsibility (CSR) begreppet för dagen.

Tre former av samhällsansvar

När man talar om CSR brukar man nämna ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt ansvarstagande. Vart och ett av dessa begrepp är i sin tur nedbrutet i olika delar. Här följer lite kort om vad man i affärslivet menar med respektive begrepp.

Ekonomiskt ansvarstagande

 • Drägliga arbetsförhållanden hos underleverantörer
 • Produktansvar
 • Affärsetik (m a p mutor, etc.)
 • Att de anställda få engagera sig fackligt

Socialt ansvarstagande

 • God arbetsmiljö
 • Aktivt arbete mot diskriminering
 • Möjligheter till friskvård och annan förkovran på arbetstid
 • Donationer till välgörande ändamål

Miljömässigt ansvarstagande

 • Att man arbetar med ett miljötänk i varje led i produktionen
 • Att företaget strävar efter att uppnå miljöcertifiering
 • Produkter som inte ger större miljöpåverkan än vad som är absolut nödvändigt
 • Kompensation för ekologiska fotavtryck

Ovan är typexempel, inte absoluta sanningar. Sedan är det viktigt att komma ihåg att CSR är ett tankesätt och ett arbetssätt som måste implementeras i policys, arbetsordningar och handlingsplaner. Annars blir det bara vackra ord.

Lämna ett svar