Kategorier
Blogg Hem och bostad

Att köpa värmepump på nätet

Detta är ett sponsrat inlägg i samarbete med Bygghemma.se

Alla som bor i hus och villa har säkert upplevt kylan och sjunkande inomhustemperatur när vintern börjar krypa närmare, och med ineffektiv uppvärmning som direktverkande elelement är dyra elräkningar också välbekant.

När man använder elelement som uppvärmning har man en verkningsgrad på högst 1:1, det är väldigt ineffektivt att värma upp hus med direktverkande el.

Värmepump ger högre verkningsgrad

Med ett enklare ingrepp kan man gå över till en mycket mer effektiv värmekälla i form av värmepumpar. Med en värmepump får du ett mycket större resursutnyttjande och istället för verkningsgrad på 1:1 så kan du få ett långt större effektuttag på upp till 5 gånger eller mer.

Verkningsgrad brukar anges som COP vilket står för Coefficient of Performance. Ett annat ord man också brukar använda för att ange värmepumpens effektivitet är Värmefaktor.

Så vilka värden på COP är att föredra när man tänker göra en investering och köpa värmepump? COP-värdet brukar ligga från 1 till 5. Värdet står för den multipel av effekt man får ut i energi. Är COP-värdet 3 betyder det att när man stoppar in 1 kW så får man ut energi motsvarande 3 kW, dvs 3 gånger så mycket.

Eftersom verkningsgraden skiljer sig beroende på klimatet och sjunker under vinter så använder man ett värde som kallas SCOP. SCOP visar på värmepumpens verkningsgrad över ett helt år så det blir medelvärde för alla årstider. Därför brukar värdet SCOP ligga lägre än COP.

Olika typer

Det finns flera olika varianter av värmepumpar som t ex luft-luft-värmepumpar, frånluftsvärmepumpar, jordvärmepumpar, bergvärmepumpar ochlLuft-vatten-värmepumpar. Kolla in ebutiken Bygghemma.se där man kan köpa värmepumpar och läs på mer vilken typ av värmepump som kan passa in för ert hus och situation.

De enklaste värmepumparna att installera är en Luft-luft-värmepump, då ingreppet i huset är det minsta eftersom man i princip behöver montera två enheter på vardera sida om väggen och borra hål för kylmedieslangar som ska gå igenom väggen. Bygghemma.se erbjuder hjälp med montering över hela Sverige då man har ett rikstäckande nät av certifierade installatörer, priser kan variera beroende på var i landet och vilket installatör som gör jobbet.

Lämna ett svar