Kategorier
Blogg

3 tips för lönsam ebutik

Det finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter för ehandeln men konkurrensen är stor mellan alla ebutiker som vill haka på trenden och bli marknadsledare i sin gren. För att bli en vinnare är det många parametrar som spelar in. Vi på ebutik24 kommer här med 3 tips till en mer lönsam ehandel.

Trimma lagerhållning

Minimera lagerhållning och kapitalbindning. Använd kapitalet till att satsa på marknadsföring för att få ebutiken att växa. Man kan även ta hjälp av tredjepartslager som hanterar ebutikens produkter och sköter hela distributionen. Idag väljer fler ehandlare att jobba med ren dropshipping eller hybridvarianter. Kolla på t ex CDON som har gått över till att bli en shoppingportal där man samlar flera ebutiker under ett och samma tak. Det största och självklara exemplet här är Amazon som genom sin dominans kan samlar oerhörda mängder data och kan driva storskaliga trender.

Väx med Marknadsföring

Marknadsföring på internet är resurskrävande och kräver stora investeringar i sökmotoroptimering, sökmarknadsföring, sociala medier och samarbeten med bloggare och influencers. Lägg en större del av budgeten på marknadsföring istället för lagerhållning för att ebutiken ska nå snabbare tillväxt.

Effektiva betalprocesser

Erbjud kunderna fler betalalternativ som betalkort, kryptovaluta och fakturabetalning. För att minska risken vid fakturabetalning så kan man sälja fakturor direkt till factoringbolag som köper upp fakturor och driver in betalning från kund. Fördelarna är många för ebutiken som sparar in onödig tid på fakturaadministration och istället kan lägga till på kundrelationer, undvika rena bedragare, få bättre kassaflöde då man får betalt för fakturan inom något dygn oftast av factoringbolaget som mot en fast eller rörlig avgift tar hand om den processen.

Lämna ett svar